Priser

Trafikalt Grunnkurs, trinn 1
Pris . . . . . . . . . . . . . . 2.200 kr

Trafikant i Mørket (del av trinn 1)
Pris . . . . . . . . . . . . . . 1.600 kr

Førstehjelp (del av trinn 1)
Pris . . . . . . . . . . . . . . . . 800 kr

Det trafikale grunnkurset består av totalt fem kvelder. De fire første kveldene (inkludert førstehjelp) koster samlet 2.200 kr, og den femte kvelden som består av en Trafikant i Mørket koster 1.600 kr. Totalt 3.800 kr.

Elever som har fylt 25 år behøver kun to av kveldene; førstehjelp som koster 800 kr, og Trafikant i Mørket som koster 1.600 kr. Totalt 2.400 kr.

Vurderingstime, trinn 2 (45 min)
Pris . . . . . . . . . . . . . . . . 750 kr

Sikkerhetskurs på bane, trinn 3 (3 timer)
Pris . . . . . . . . . . . . . . 4.900 kr

Inkludert i prisen for Sikkerhetskurs på bane, er baneleie til NAF på kr. 1.300

Vurderingstime, trinn 3 (45 min)
Pris . . . . . . . . . . . . . . . . 750 kr

Sikkerhetskurs på vei, trinn 4 
Pris . . . . . . . . . . . . . . 7.500 kr

Sikkerhetskurs på vei består av totalt 13 timer à 45 min . 4 timer teori og 9 timer kjøring.

Leie av bil til førerprøve
Pris . . . . . . . . . . . . . . 2300 kr

Kjøretime (45 min)
Pris . . . . . . . . . . . . . . . . 750 kr

Pris på kjøretimer (45 min) fra kl. 16:00 hverdager og lørdag/søndag/»røde dager . . . . . 850 kr.

Praktisk obligatorisk opplæring, inkludert leie av bil til førerprøve, vil totalt beløpe seg til kr. 16.200.

Total kostnad for førerkortet vil avhenge av hvor mange kjøretimer eleven har behov for og ønsker å kjøre selv i tillegg til det obligatoriske.