Priser

Trafikalt Grunnkurs, trinn 1
Pris . . . . . . . . . . . . . . 1.500 kr

Mørkekjøringsdemonstrasjon (del av trinn 1)
Pris . . . . . . . . . . . . . . 1.300 kr

Førstehjelp (del av trinn 1)
Pris . . . . . . . . . . . . . . . . 600 kr

Det trafikale grunnkurset består av totalt fem kvelder. De fire første kveldene (inkludert førstehjelp) koster samlet 1.500 kr, og den femte kvelden som består av en mørkekjøringsdemonstrasjon koster 1.300 kr. Totalt 2.800 kr.

Elever som har fylt 25 år behøver kun to av kveldene; førstehjelp som koster 600 kr, og mørkekjøringsdemonstrasjon som koster 1.300 kr. Totalt 1.900 kr.

Vurderingstime, trinn 2 (45 min)
Pris . . . . . . . . . . . . . . . . 650 kr

Sikkerhetskurs på bane, trinn 3 (3 timer)
Pris . . . . . . . . . . . . . . 4.400 kr

Inkludert i prisen for Sikkerhetskurs på bane er baneleie til NAF på 1.200 kr

Vurderingstime, trinn 3 (45 min)
Pris . . . . . . . . . . . . . . . . 650 kr

Sikkerhetskurs på vei, trinn 4 
Pris . . . . . . . . . . . . . . 6.700 kr

Sikkerhetskurs på vei består av totalt 13 timer à 45 min . 4 timer teori og 9 timer kjøring.

Leie av bil til førerprøve
Pris . . . . . . . . . . . . . . 2100 kr

Kjøretime (45 min)
Pris . . . . . . . . . . . . . . . . 650 kr

Pris (fra kl. 16:00 hverdager og helg)… 675 kr

Praktisk obligatorisk opplæring, inkludert leie av bil til førerprøve, vil totalt beløpe seg til 14 500kr.

Total kostnad for førerkortet vil avhenge av hvor mange kjøretimer eleven har behov for og ønsker å kjøre selv i tillegg til det obligatoriske.

Bittelitt dyrere kjøretimer for kjøring med automat – ta kontakt for priser.