Opplæring klasse B

Opplæringen i klasse B, personbil, består av fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt læringsutbytte av opplæringen på det neste. Under kan du lese en kort beskrivelse av hva hvert trinn inneholder.

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Før man kan begynne å øvelseskjøre må man gjennomføre Trafikalt grunnkurs. Man må være minst 15 år for å kunne delta. Kurset er obligatorisk og består av 17 timer. Kursets intensjon er å gi en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å føre en motorvogn.
Når kurset er fullført mottar man et bevis fra Statens vegvesen, dette må medbringes sammen med legitimasjon ved øvelseskjøring – både privat og ved trafikkskolen.
Trafikalt grunnkurs gjennomført i den lyse årstiden gir rett til å øvelseskjøre i perioden 16. mars til 31. oktober. Når mørkekjøringsdemonstrasjonen er gjennomført kan man øvelseskjøre hele året.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
På dette trinnet skal man lære å håndtere bilen rent teknisk. Dette kan man velge å gjøre privat eller ved hjelp av trafikkskolen. Hvordan dette bør gjøres avhenger av den enkelte elev, dens forutsetninger samt ens mulighet for å øvelseskjøre privat. Det viktigste er ikke hvordan man organiserer det, men at man når målet for trinnet. Opplæring er som å bygge et hus; slurver man med grunnmuren så blir huset deretter. Slik er det også med trafikkopplæring; slurver man med det tekniske grunnlaget så vil man ta med seg «følgefeil» videre i opplæringen. Dette gir et dårligere resultat samt at eleven føler utrygghet.
Trinn 2 avsluttes derfor med en obligatorisk vurderingstime (tidligere veiledingstime) hvor lærer og elev sammen skal vurdere om ferdighetene er gode nok til å begynne på trinn 3.

Trinn 3: Trafikal del
På dette trinnet skal man lære å kjøre i variert trafikk og bli tilnærmet selvstendig. Man lærer å kjøre i ulike miljøer som by-, boligområder og variert landevei. Man lærer blant annet om trafikantgrupper og interessemotsetninger, man lærer å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk samt at man lærer å redusere risikoen for ulykker.
En del av opplæringen er obligatorisk, disse timene må gjennomføres ved hjelp av trafikkskolen. Andre deler kan man velge om man vil lære privat eller ved hjelp av trafikkskolen. Dette må tilpasses individuelt ut fra elevforutsetninger og elevens muligheter til å øvelseskjøre privat.
Det man er pålagt å gjennomføre i samarbeid med trafikkskolen er «sikkerhetskurs på bane» (tidligere referert til som «glattkjøring», men i dag med et annet fokus og mål). Samt at man avslutningsvis på trinnet må gjennomføre en obligatorisk vurderingstime (tidligere veiledingstime) for å se om kompetansen er tilstrekkelig til å begynne på trinn 4, avsluttende del. På dette nivået skal eleven være på «tilnærmet likt førerprøvenivå».

Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei
Målet for dette trinnet er at eleven skal ha tilstrekkelig kompetanse til å kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Man skal blant annet kunne vurdere risiko og velge kjøremåte i forhold til dette. Man skal videre kunne motvirke ulykker og være bevisst på hvordan man skal kunne forbedre seg som bilfører også etter at man har fått førerkort.
Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk og består totalt av 13 timer – 4 timer teori og 9 timer kjøring. Ofte er imidlertid ikke dette tilstrekkelig for å nå målet for opplæringen. Obligatorisk opplæring bør kombineres med privat øvelseskjøring eller mengdetrening ved trafikkskolen.
Hvordan dette bør tilpasses og organiseres varierer ut fra elevforutsetninger, derfor oppmuntres det til dialog og godt samarbeid mellom elev, trafikklærer og eventuell ledsager.
Ved Tones Trafikkskole er også ledsager/foresatte hjertelig velkommen til å være med på kjøretimer. Erfaringsmessig gir dette kvalitativt bedre øvelseskjøring privat, derav bedre resultater – og ikke minst – ofte behov for færre kjøretimer totalt sett. Ta kontakt så hjelper vi deg med tilrettelegging av din øvelseskjøring!