Om skolen

OM SKOLEN

Tones Trafikkskole ble etablert i mars 2016 av Tone Natland. Tone begynte i august 1994 som trafikklærer på Støyten trafikkskole etter å ha fullført Statens trafikklærerskole samme år. Her jobbet hun fulltid frem til 1999, og deltid ved siden av studier frem til 2002. I 2009 begynte Tone igjen som trafikklærer på Støytens Trafikkskolesenter AS.

I mars 2016 søkte Tone nye utfordringer og valgte å etablere egen kjøreskole i nye lokaler i Kongensgate 13 – sentralt midt i Hønefoss sentrum ved busstasjonen. Her holdt også Lena’s Trafikkskole til, men Lena har nå sluttet som trafikklærer og jobber nå for ATL. Tone tilstreber å gi den best mulige opplæringen i markedet på klasse B og trafikkskolen hennes stiller med en unik kompetanse i trafikkskolesammenheng og benytter sin tverrfaglige kompetanse i sitt arbeid for stadig forbedre føreropplæringen og øke trafikksikkerheten!

Navn:
Tone Natland

Utdannelse:
-Trafikklærer fra Statens Trafikklærerskole 1994.
-Faglærer i rettslærefag HiBU 1995.

-Politihøgskolen i Oslo 1999-2002.

-Faglig leder utdannelse ved Universitetet Nord, skoleåret 2018/2019.

Tones filosofi:

Det er viktig å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs behov og forutsetninger. Ingen elever er like, lærer likt eller har lik trafikkbakgrunn og erfaring. Det gjør at hver elev får den opplæringen og kompetansen de har behov for, og denne tilnærmingen gjør at Tone gjennom flere år har kunnet vise til svært gode resultater og ingen stryk til førerprøven i snart 8 år på rad!

Tone jobber nå fulltid som kjørelærer og hun tar seg god tid og godt av de elevene hun har mulighet til å ta imot. Har du problemer med å møte på trafikkskolens adresse? Ta kontakt – vi finner en løsning!